Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden sportcentrum Puyenbroeck

Algemeen:

• Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden.
• Alle voorafbetaalde activiteiten worden niet terugbetaald.
• Bij afgifte van een medisch attest kan een tegemoetkoming gedaan worden

Sportdagen/sportkampen/lessenreeksen:

Er wordt een standaard annulatiekost van 15% gehanteerd:

• Bij een volledige annulering van een sportdag wordt 15% van het opgegeven aantal deelnemers/leerlingen aangerekend als annuleringskost.
• Bij annulering van een lessenreeks of sportkamp wordt er een annulatiekost aangerekend van 15% van het inschrijvingsgeld.
• Wanneer de deelnemer niet komt opdagen tijdens de eerste les van de lessenreeks of het sportkamp zal de inschrijving als geannuleerd worden beschouwd en zal er een annuleringskost van 15% worden aangerekend
Enige uitzondering wordt toegepast bij de schoolsportdagen: bij opmaak van de factuur wordt zowel rekening gehouden met het aantal leerlingen dat opgegeven werd via het bevestigingsformulier als met het aantal leerlingen dat effectief heeft deelgenomen aan de schoolsportdag. Indien minder leerlingen effectief hebben deelgenomen dan oorspronkelijk aangegeven op het bevestigingsformulier, wordt 95% van het bevestigde aantal leerlingen aangerekend. Dit is een bestaande en beproefde regeling.

Accommodatie/materiaal:

• Tot 14 dagen voor aanvang reservering: gratis annulering.
• Clubs met contracten hebben recht op 1 kostenloze annulering binnen een termijn van 14 dagen.
• Bij een vroegtijdige opzegging van het seizoenscontract wordt 15% van het openstaande saldo aangerekend als administratiekost.
• Particulieren kunnen kosteloos een eenmalige reservatie annuleren binnen een termijn van 2 dagen.

Sportverblijf:

Volledige annulering:
• méér dan 120 kalenderdagen voor de aanvangsdatum: 15%
• tussen de 120 en 30 kalenderdagen voor de aanvangsdatum: 50%
• minder dan 30 kalenderdagen 100%

Gedeeltelijke annulering:
• Aanpassing van het aantal deelnemers met meer dan 50% kan tot 90 kalenderdagen voor aanvangsdatum.
• Kleinere aanpassingen van het aantal deelnemers kunnen tot 14 dagen voor aanvangsdatum.